תמונות בעמוד
PDF
ePub

Rar. E 14

[ocr errors]

!

CO

[blocks in formation]

TOR C. BATHURST, J. BUCKLAND, W. STRAHAN, J. RIVING-
TON AND SONS, T. DAVIES, T. PAYNE, L. DAVIS, W. OWEN,
B. WHITE, S. CROWDER, T. CASLON, T. LONGMAN,
B. LAW, C. DILLY, J. D'ODSLEY, J. WILKIE, T. ROB-
SON, J. JOHNSON, T. LOWNDES, G. ROBINSON,
1. CADELL, J. NICHOLS, E. NEWBERY,
T. EVANS, J. RIDLEY, R. BALDWIN,
G. NICOL, LEIGH AND SOTHEBY,
J. BEW, N. CONANT, J. MURRAY

W. Fox, J. BOWEN.

M DCC LXXXI.

« הקודםהמשך »