תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

1 The preface of Luke to his chole gospel, 5 The conception of John the Baptist, 26 and f'Christ. 39 The propheel of Elisabeth and of Mary concerning Christ. 57 The nativity and circumcision of John. 67 The propheel f'Zacharias, both of Christ, 76 and y'John.

FORASMUCH as many have taken in hand to set forth in ordera declaration of those things which are most Surely believed among us,

2 Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eye-witnesses, and ministers of the word;

3. It seemed goodtome also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto theein order, most excellent Theophilus,

4. That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast been instructed.

5 THERE was in the days of Herod, the king of Juded, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wite cas of the daughters of Aaron, and her name cas Elisabeth.

6 And they were both righteous before God, walking in it commandments and ordinances of the Lord blameless.

7 And they had no child, becausethat Elisabeth was barren, and they both were mou well stricken in years.

S And it came to pass, that while he executed the priest's ofice before God in the order of lis oேurse, _

1

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

அ அபபடியிருக்குங்காலததில, அவன்தன ஆசாரியவகு பபின முறைமைக்குத்தக்கதாகப் பராபர் அக்குமுனபாக

« הקודםהמשך »