תמונות בעמוד
PDF
ePub

BY

ALFRED TENNYSON.

IN TWO VOLUMES.

VOL. II.

THIRD EDITION.

LONDON:

EDWARD MOXON, DOVER STREET.

MDCCCXLV.

LONDON:

BRADBURY AND EVANS, PRINTERS, WHITEFRIARS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »