תמונות בעמוד
PDF
ePub

magazine

John Holmes Agnew, Walter Hilliard Bidwell

THE

ALPHEUS FELCH HISTORICAL LIBRARY

BEQUEATHED

TO THE

UNIVERSITY OF MICHIGAN

BY THE

HON. ALPHEUS FELCH.

1896.

1

AP

Z

,

E 17

1

« הקודםהמשך »