תמונות בעמוד
PDF
ePub
[blocks in formation]

LIST OF ILLUSTRATIONS,

VOLUME TWENTY-NINE.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"LEAD KINDLY LIGHT”
COUNT LYOF TOLSTOY
ANTHONY TROLLOPE
Moscow
THE MATTERHORN
JULES VERNE
SAVONAROLA
HECTOR (ANTONIO CANOVA), VENICE
MINOS
SARAWAK RIVER
LADY MARY WORTLEY MONTAGU
IZAAK WALTON AND HIS PUPIL
W. WARE
SAMUEL WARREN
GEORGE WASHINGTON .
THE HOLY NIGHT

vii

Frontispiece Facing page 10624

10668 10694 10726 10776 10790 10800 10806 10830 10854 10868 10896 10926 10940 10966

« הקודםהמשך »