תמונות בעמוד
PDF
ePub

TABLE

Of the Latitude and the Longitude from the Meridian of Greenwich

Observatory of some of the most remarkable Places on the Globe.

Places.

Countries or Seas.

Latitudes.

Longitudes.

[ocr errors]
[blocks in formation]

or Scanderoon $ Syria

Alexandria Egypt
Algier

Barbary
Alicant Spain
Amiens France
Amsterdam Holland
Ancona Italy
Andrews (St.) Scotland
Antibes

France Antigua Caribbee Isls. Antioch Syria Antwerp

Netherlands Archangel Russia Arcot

Iodia Ascension Isl. Atlantic Astracan Tartary Athens Greece Autun

France Augsburg Germany Avignon

France Awatska-bay Kamtschatka

50° 7' 4" N. 1° 49' 43' E. 57 9 0

2 8 0 W. 60 27 7 22 15

OE. 17 0 5 101 59 30 W 12 40 0 46 13 O E. 42 0 0 26 25 0 27 12 () 79 18 0 43 31 48 5 26 34 36 11 25

37 10 0 36 34 47

36 15

0 31 13

29 55 30 36 48 30 3 3 0 38 29 30 0 28 50 W, 49 53 43 2 17 56 E. 52 21 56 4 50 30 43 37 54

13 28 52 56 19 33

2 50 30 W. 43 34 43 7 7 20 E. 17 4 30

0 W. 36 19 45 36 30 45 E. 51 13 18

4 24 0 64 34 0 38 590 12 51 24 79 28

7 57 OS 13 59 30 W. 46 21 12 N. 48 2 45 E. 38 5 0 23 52 36 46 56 48 4 17 44 48 21 42 10 53 38 43 57 0 4 48 10 52 51 42 ,158 48

O

02 9

Babel Fo.1 Williams Calicut

| Babelmardel Red Sea

12 50 0 N.1 43 45 0 E. Bagdat Arabia

33 20 0 44 22 15 Ballasore India

21 20 0 86 1 30 Bridgetown Barbadoes 13 5 0 59 40 15 W. Barbuda Island Atlantic

17 49 45

61 50 Barcelona Spain

41 23 8

2 10 25 E. Barfleur France

49 40 21

I 15 36 1. Dasil Switzerland 47 33 34

7 35 0 E. Bassora Persian Gulf 30 24 0 43 38 54 Bastia Corsica 42 41 36

9 26 30 Batavia Java

6 11 0 106 50 0 Bath

England 51 22 30 2 21 30 W. Dayonne France

43 29 15 1 28 41 Beliast Ireland

54 40 0 6 8 O Belgrade Hungary

44 53 13

20 30 o E. Belle-is'e France

47 17 17

3 5 0 W. Benares India

25 20 0

83 10

0 E. Bencoolen Sumatra

3 49 16 S. 102 2 30 Bergen Norway 60 23 40 N. 5 il 30 Berlin Prussia 52 31 30

13 23

0 Bermudas Isl. Atlantic

32 35 0

0 W. Berne

Switzerland 46 57 0 7 26 0 E. Berwick Britain

55 47 30

2 0 0 IV. Besançon France

47 14 12 6 2 46 E. Blanco (Cape, Africa

20 55 30

17 10 0 W. Bologna Italy

4+ 29 30 11 20 25 E. Bombay India 19 55 42

72 54 24 Boston New England | 42 25 0 70 37 15 W. Botany Bay New Holland 34 6 0 S. 151 15 0 E. Boulogne France

50 43 37 N 1 36 33 Bourdeaux France

44 50 14 0 34 15 W. Bourges Frace

47 4 58 2 23 46 E. Bremen Germany 53 4 45

8 47 48 Breslau Silesia

51 30 17 35 30 Brest France

48 22 42 4 29 59 Bristol England 51 28 0

2 350 Brunswick Germany 52 15 43

10 29 15 E. Brussels Netherlands 50 50 59 4 21 55 Buda Hungary 47 29 44

19 1 45 Buenos Ayres South America 34 35 26 S. 58 23 38 W.

63 28

[ocr errors]
[blocks in formation]

Cadiz

Spain Cairo

Egypt Calais

France Calcutta at

Bengal

India Calmar Sweden

22 34 45

11 13 0
56 40 30

88 29 30
75 43 0
16 26 0

Cambray

10 19

Cambray France

50 10 35 N. 3 13 31 Cambridge England 52 12 36 0 4 15 Canterbury England 51 18 26 1 4 33 Canton China

23 8 9 113 16 17 Carthagena Spain

37 35 50 1 1 35 W. Carthagena South America 10 26 35 75 20 35 Cassel Germany

51 19 20

9 35

0 E Chandernagore Bengal 22 51 26 88 29 15 Charlestown Carolina 32 45 0 80 10 0 W Cherburg France 49 38 26

1 37 18 Christiana Norway 59 55 20

O E. Christopher, St Caribbees

17 15

0 62 42 20 W. Cape Clear Ireland

51 19

0 9 23 15 Cochin ladia

0 76 1.5 O E. Cologne Germany 50 55 21

6 55

0 Comorin, Cape India

8 4 0 77 33 30 Constantinople Turkey 41 110 28 55 5 Copenhagen Denmark 55 41 5 12 35 10 Cordova Spain

0 4 15 0 W. Cork Ireland

51 53 34 8 28 15 Corvo Azores Isl.

O 31 6 o Cowes Isle of Wight 50 46 0

1 20

0 Cracow Poland

50 0 19 56 0 E. Cremona Italy

45 749

10 2

0 Cromarty Scotland 57 43 0 4 9

0 W. Cruz Santa West Indies

17 49 0

0 Cuba, E. point West Indies 20 5 0

9 58

[ocr errors]

37 52

39 43

64 53

74 15

3 42

49 55

61 28

37 2 30 E
31 49 45
18 38 45

0 (W.
5 26 0
1
4 0 E.

0 W. 2 26 0

0
1
13 36 0
10 22 0
6
2 33 0
3

4 38

Damascus Syria

33 15 0 Damietta Egypt

31 25 4+ Dantzic Prussia

54 21 5 Dartmouth England 50 21 0 David's St, head Wales

51 56

0 Dieppe France

0 Dominica Isl. Caribbees 15 18 0 Dorchester England 50 42 0 Douglas Isle of Man 54 7 0 Dover Castle England 51 7 48 Dresden Saxony

51 2 54 Dronthein Norway

63 26 12 Dublin Ireland

53 21 11 Dunbar Scotland 56 1 o Dundee Scotland 56 27

0 Duncansby,

or Dunges- Scotland 58 40 0 bay Head Dunkirk France

51

2 11 Dunnose Isle of Wight 50 37 7 Durham

England 54 43 45 TOL. II.

19 7 (E.

6 30 W

2 30

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

52 3 13 44 46 0 53 34

o 52 22 18

4 16 25 E. 63 27 0 W. 9 55 0 E. 9 44 15

Harwich

[blocks in formation]

V.

} 49 12 59

Jackson, Port New Holland 33 52 30 S. 151 190 E.
Janeiro, Rio Brazil

22 54 10 42 44

0 W
Jersey, St. 1 English
Heli-r

}
Channel

2 10 59
Jerusalem Palestine 31 46 0

25 20 O E. Inverness Scotlind

57 36 01

4 15 0.
John's, St. Newfoundland 47 32 52 26 0
Ispalan Persia

32 24 34 51 50
Julian, St. Port South Ainerica 49 10.0 S 67 44 ow
Kingston

Jamaica 18 6 0 N 76 45 0
Kinnaird Head Scotland

57 42, 0

2 0 0 Kinsale Ireland

51 32 0

8 5) 0
Κον
Russia

50 27 10 30 27 30 E.
Kirkcaldy
Scotland

56 8 0 3 10
Koningsberg Prussia

54 42 10

20 29 0 E.

E.

E.

[ocr errors]

1

E.

Lanıl's End

England 50 4 7
Lausanne

Switzerland 46 31 6
lieeds

Englad 53 43 0
Le rhorn Italy

43 33 2
Leith Scotland

56 0 0
Leipsic
Germany

51 22 22
Lerwick Shetland Isles 60 13 0
Liego France

50 39 22
Lille
France

30 37 ()
Lima

South America 12 56
Limerick
Ireland

52 22
Lincola

England 53 15 O
Lisbon
Observatory

} Portugal 38 42 20
Liverpool,
England

53 24 0
Lizard Aagstaft England

49 57 56
London, St.
Paul's
} England

51 30 49
Londonderry Ireland 54 59 29
L'Orient, Port France

47 15 11 Lucia, St.

Caribbees 13 24 30

[ocr errors]

5 42

0 W
645 15 E
1 38 30 W
10 16 0 €.

3 11 0 W
12 20 30 E.
0 55
5 31 27
3

0
70 5.4 0
9 53 0
0 30 o

| || | متن من میشن نے نت من |||

[ocr errors]

9 15

3 10 0
5 11 18

1

E.

[blocks in formation]

E.

7 14 49 3 21 17 60 51

ich

[ocr errors]

lyon

« הקודםהמשך »