תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

PLA

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

SOC

Palestine to face Tita
London:hiblished by the Society for promoting Christian Knowledge, 1843.

« הקודםהמשך »