תמונות בעמוד
PDF
ePub

P R E F A C E S,
BIOGRAPHICAL

[blocks in formation]

CRITICAL,

то тнЕ
Ꮃ 0 Ꭱ Ꮶ_s

OF THE
ENGLISH PO É T S.
BY SAMUEL JOHNSON.

VOLUME THE SIXT H.

L O N D ON:
PRINTED BY J. NICHOLS:

FOR C. BÅTHURST, J. BUCKLAND, W. STRAHAN, J.RIVINI-
TON AND SONS, T. DAVIES, T.PAYNE, L. DAVIS, W. OWEN,
B. WHITE, S. CROWDER, T. CASLON, T. LONGMAN,

B. LAW, C. DILLY, J. DODSLEY, J.WILKIE, J. ROB-
'son, J. JOHNSON, T. LOWNDES, G. ROBINSON,

T. CADELL, J. NICHOLS, E. NEWBERY,,
T. EVANS, J. RIDLEY, R. BALDWIN,
G. NICOL, LEIGH AND SOTHEBY,
J. BEW, N. CONANT, J. MURRAY,

W.FOX, T. BOWEN.

M DCC LXXXI.

« הקודםהמשך »