תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]

ANNALES

VETERIS TESTAMENTI,

A.
PRIMA MUNDI ORIGINE
D E D U C T I ,
rj N A cuM
RERUM ASIATICARUM ET AEGYPTIACARUM
CHRONICO,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Ætas mundi tertia
AEtas mundi quarta . . . . . . . . . . .
AEtas mundi quinta

AEtas mundi sexta .

49 . 108

, 201

« הקודםהמשך »