תמונות בעמוד
PDF
ePub

1

1

1

A

CYCLOPÆDIA

OF

BIBLICAL LITERATURE.

VOLUME I.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

41.v/

[graphic][merged small][merged small]

A

CYCLOPÆDIA

OF

BIBLICAL LITERATURE

EDITED BY

JOHN KITTO, D.D., F.S.A.,

EDITOR OF THE PICTORIAL BIBLE, AUTHOR OF THE HISTORY AND PHYSICAL

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »