תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Printed for J. TONSon in the Strand, and

J. BARBER upon Lambeth-Hill.

MDCCXXI.

« הקודםהמשך »