שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה, כרך 1

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2003 - 240 עמודים
הספר מתוך סדרה העוסקת בדפוסי השביתה וההשבתה בעידן שנות האלפיים ומנתח אותם מנקודת הראות של המשטר הדמוקרטי. השביתה וההשבתה נבחנות בו מהזווית של המשפט הישראלי, המשפט המשווה והמשפט הבין-לאומי. כמו כן נבחנות ההשלכות שיש כיום לכלכלה המודרנית ולגלובליזציה על השביתה וההשבתה.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

ביקורת משתמש - סימון כלא הולם

ממממ

תוכן

חלק 1
17
חלק 2
26
חלק 3
33
חלק 4
39
חלק 5
41
חלק 6
56
חלק 7
75
חלק 8
77
חלק 13
137
חלק 14
152
חלק 15
154
חלק 16
155
חלק 17
157
חלק 18
159
חלק 19
175
חלק 20
187

חלק 9
86
חלק 10
123
חלק 11
125
חלק 12
132
חלק 21
196
חלק 22
209
חלק 23
218

מונחים וביטויים נפוצים

אדם אחד אינה אינו אלא אמנה אפשר ארגון העובדים בג"צ בדבר בה בהקשר בו בזכות בידי בישראל בית הדין בית המשפט בכבוד בכל במישור במסגרת במשפט בנסיבות בנשק השביתה בסכסוך בסעיף בע"מ בעמוד בשירות הציבורי דב"ע דמוקרטי האלה האם הגבלות ההגנה ההכרה ההסתדרות הכללית הזכות החברתית היסוד הכללית הכרה המדינה המעביד המשא ומתן המשפט הסכם קיבוצי העובד הפרת הצדדים הריבון השאלה השביתה הכלכלית השובתים השימוש השלטון התשובה ואולם ואח והשבתה בראי הדמוקרטיה ומתן ועל זכויות האדם זכות או חירות זכות האדם זכות השביתה חוזה חוק חוקתית חירות השביתה חלק ידי יחסי העבודה יסוד כאמור כאשר כדין כוח כלל כן כשמדובר לבין להבטיח להלן לו לחוק למשל לעובד לעניין לעניין חופש ההתארגנות לשבות לשקט תעשייתי מאחר מדובר מכאן מכוח מס מעמד מערכת מצד מקום משפט נגד סעיף עילת השביתה עקרון פד"ע פי קיבוצי ראו שאלה שבין שביתה והשבתה בראי שביתות שהוא שהיא שיש שכר שלא שני תנאי העבודה

מידע ביבליוגרפי