תמונות בעמוד
PDF

1 התוספות יום טוב יבמות פדק ב------". "א

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

א

[ocr errors]
[ocr errors]

לסוכן סלכס : ו נכרית אשה - ושנייה משום צרתה עשה בה מאמרומת * כס מbמר ע"כ : שמינ'קרוכס למ לזו ול6 לזו: נכרית חולצת ולא מתיבמת: ז שלשה אחים שנים הראשונה לנסולין רש"י נכרית חולנת ולא מתיכמת מהן נשואים שתי אחיות - ואחר נשוי נכרית - מת וסתוס' כתכו

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ג היתה אחת מהן אסור'על זה איסור ערו' והשניי' אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה - מותרת לזה - והאסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו * אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת: ר שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה - או אשה ובתבנה - הרי או חולצות ולא מתיבמות - ור"ש פוטר היתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה אסור מצוה או אסור קרושה חולצות ולא מתיבמות : ה שלשה אחין ישנים (ס"מ) מהם נשואים שתי אחיות וא' מופנה מתאימבעלי אחיות" ועשה בה מופנה מאמר " ואח"כ מת אחיו השני : בש"א אשתו עמו - והלה תצא משום אחות אשה ובה"א מוציא .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »