תמונות בעמוד
PDF

תוספת יום טוב - קדושין פרק א רע מברטנורה .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכל מצות עשה שהזמן גרמה - אנשי'חייבין ונשי פטורות וכל מ"ע שלא הזמן גרמה אחד אנשים * ואח' נשים חייבין וכל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמה בין שלא הזמן גרמה אחד אנשים ואח' נשים חייבין חוץ מבל תשחית ובלתקיף ' ובלהטטא למתים:ה הסמיכו' והתנופו' וההנשות והקמיצית - וההקטרות והמליקות וההזאות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

אמירתו לגבוה כמסירתו להריוט: ז כלמצות הבן דניכורו כעלמל ניח"כ על האבאנשים חייבין - ונשים פטורות וכל מצות האב על הבן יאחד אנשים ואתר נשים חייבין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
« הקודםהמשך »