תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עמדה בדין עד שלאמת האב - הרי הן של אב -
מת-האב - הרי הן של אחין - לא הספיקה לעמוד
בדין עד שמת האב - הרי הן של עצמה - (נ"מ
רס"מ 6ס לb סספיקס לנכות עד שמת סמכ סרי סן של עכמט)
עמד בדין ער שלא בגרה - הרי הן של אב . מת
האב הרי הן של אהין, לא הספיקה לעמוד בדין
עד שבגרה - הרי הן של עצמה - ר' שמעון אומר
אם לא הספיקה לגבות עד שמת האב (נ"6סכניס)
הרי הן של עצמה - מעשה ידיה - ומציאתה אע"פ
שלא גבתה - מת האב הרי הן של אהי' :
ב המארס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ט האומר פתיתי את בתו של פלוני - משלם בושת - ופגם - על פי עצמו - ואינו משלם קנס האומר גנבתי (ג"6) וטבחתי ומכרתי משלם את הקרן על פי עצמו - ואינו משלם תשלומו כפל . ותשלומי ארבעה והמשה " המית שורי את פלוני " או שורו של פלוני - הרי זה משלם על פי עצמו המית שורי עברו של פלוני - אינו משלם על פי עצמו - זה הכלל כל המשלס יתר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו : ' . פרק ר נערה שנתפתתה ' בושתה ופגמה א וקנסה של אכיה והצעי בתפוסה עמדה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »