תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

תוספות יום טוב כתובות פרק ר ריע מברטנורה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

יוצאות כולן ביום אחד כל הקידמת לחברתה אפי' שעה אחת זכתה וכך היו כותבין בירושלישעות היו כולן יוצאת בשעה אחת - ואין שם kא מנה חולקות בשוה : ו מי שהיה נשוי שתי נשים - ומכר את

שדהו וכתבה ראשונה ללוקה - דין ודברים אין לי עמך - השניה מוציאה מהלוקח - וראשונה מן השני'

והלוקח מן הראשונה וחוזרת הלילה עד שיעשו פשרה ביניהם וכן כ"ח - וכן אשה בעלת הוכ:

פרק יא אלמנה ניזונת מנכסי יתומין

מעשה ידיה שלהן

מטוס חמס שממ תמנ66חת אחרונה נשכרה אף היא לא תפרע kא בשבועה היו רכונו שתשכעילי מלח גבית.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »