תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ג המוצא מת בתחלה מושכב כדרכו - נוטלו ואת סbין עמידס כדבר ס6פשרי (נמ") תבוסתו מצא שנים - נוטלן ואת(ירו'תפוס') וכאלו יש לו רגליס לסלוך

תרוסתן - מצא שלשה . אם יש בין זה לזה מארבע אמות ועד שמנה : הרי זו שכונת קברות י

[ocr errors]

נזיר פרק ט תוספות יום טוב

רוע מברטנורה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2 26 כו ב כולק

[ocr errors][ocr errors]

ואם טומאת התהום אינו סותר - אם ער שלא לו קולס סנלוא • כץ כך גלח בין כך ובין כך סותר - כיצד . ירר לטבול ובין כך"כין טומים ידופסי במערה - ונמצא מתי צף עלפי המערה - טמא כין טומbפסתסוס פופר נמצא משוקע בקרקעהמערה - ירד להקרטהורי , לס6 לגמרי דשומbפספסוס ליטהר מטומאת מת טמא" שחזקת טמא - טמא - מינס פותרת - סיכו דוק6

[ocr errors]

נזיר פרקט

תוספות יום טוב

[ocr errors]

יוחזקת טהור - טהור

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

נזיר פרק ח

ושותה יין ומיטמא למתים אחר מאה ועשרים יום שתגלחת הנגע דוחה תגלחת הנזיר בזמן שהוא נריך לסמתין ל'יוס של מפק ודאי אבל בזמן שהוא ספק אינו דוחה

תוספת יום טוב

[ocr errors]
[ocr errors]

פרק

« הקודםהמשך »