תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

תוספות יום טוב נזיר פרק ט רע מברטנורה

[ocr errors]
[ocr errors]

אמר רבי יוסי והלא אין מורה אלא של בשר ודם - מין מורס מלמ של כשר ורסי

אמר לו רבי נהוראי " והלא כבר נאמר ויאטר שלb תס6 מורתיוbימת 76פ שמואל איך אלך ושמעשאול והרגני שכבר היה - עליו : - : עליו (ס"מ מורמ) מורה של בשר ודם

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]

w- ** *

« הקודםהמשך »