תמונות בעמוד
PDF

CYCLOPÆDIA ...

BIBLICAL LITERATURE.

VOLUME II.

[graphic]

CYCLOPÆDIA

OF

BIBLICAL LITERATURE

EDITED BY

JOHN KITTO, D.D., F.S.A.,

EDITOR OF THE PICTORIAL BIBLE,' AUTHOR OF THE HISTORY AND PHYSICAL

GEOGRAPHY OF PALESTINE,' &c. &c.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »