תמונות בעמוד
PDF
ePub

The Knickerbocker; or,
New York monthly magazine

Charles Fenno Hoffman, Lewis Gaylord Clark, Kinahan Cornwallis, John Holmes Agnew, Timothy Flint, Washington Irving

[graphic]
[graphic]
[graphic]
« הקודםהמשך »