אספקת שירותי דת בישראל: העברת מרכז הכובד מהשלטון המרכזי למקומי

כריכה קדמית
פלי הוצאה לאור, 12 בנוב׳ 2012 - 147 עמודים
הספר עוסק באחת הסוגיות המהותיות ביחסי דת ומדינה בישראל: אספקת שירותי הדת. המחבר, אלירם אלגרבלי, סוקר בתמציתיות את ההיבטים השונים במארג היחסים שבין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, בוחן את התמורות והשינויים המתחוללים בשנים האחרונות ברשויות המקומיות, סוקר בהרחבה את שורת הרפורמות שהוצעו ב-20 השנים האחרונות לאספקת שירותי הדת בישראל על יתרונותיהן וחסרונותיהן, מנתח את עיקרי השיטה לאספקת שירותי דת הנהוגה בגרמניה וארה"ב, תוך בחינה של הקהילות היהודיות בארה"ב ודרכי התמודדותן עם שיטה זו, ומנסה למצוא את "דרך המלך" ליישום מודל בו לרשויות מקומיות תוענק עצמאות בהיבטים של אספקת שירותי דת, בד בבד עם מעורבות של המדינה באספקת דת ברמה הארצית, ובשיתוף עם הקהילות.
 

תוכן

חלק 1
13
חלק 2
26
חלק 3
32
חלק 4
38
חלק 5
42
חלק 6
53
חלק 7
54
חלק 8
65
חלק 12
99
חלק 13
100
חלק 14
102
חלק 15
103
חלק 16
104
חלק 17
107
חלק 18
109
חלק 19
112

חלק 9
70
חלק 10
96
חלק 11
98
חלק 20
121
חלק 21
142

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי