תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

1

בו

והוא

ואחרי כל אלה אחַר בווארשויא עוד שלשת ימים עודפים על ימי מנוחתו הקצובים לו, עד אשר הספיקה העת לרענניער להמלט מפני הרוסים דרך שלשת ימים, ובכל זאת לא נמלט מידם, כי הדביקוהו הרוסים אצל קאליש ויכוהו .

ויהי כשמוע מוראט השוכן בעת ההיא בקעניגסבערג כי בגדו בו שני קרנותיו אשר היה בהם כח עוד לדבר את אויבים בשער ,

ויפול לבבו

וכראותו עוד את אנשי העיר מחזקים פניהם לעומת פניו ונכונים להניף ידיהם עליו לא קם עוד רוח

מהר עזב את עשרת אלפים החולים אשר באו אתו מרוסיא לוהטים לפני אויביהם

מהר וימלט עלבינגה ויאחר שמה מג' ער י"א יאנואר עד אשר התחבר עם מאקרינאל ועם היירעל עט שרי צבאות צרפת וירא כי עוד לא תם כחו אז מצא את לבבו אשר נפל בקעניגסבערג , ויחדש את רותו לשוב ולפקד צבא מלחמה, אולם את יתר שרי הצבא היתה רוח אחרת, ולא אמרו להתחזק לפני אויב עוד, כי ראו כי אין לבב האשכנזים אליהם. ונפשם עגמה לשוב צרפתה איש אל ביתו ואל נכסיו , ובעצתם אסף מוראָט מעיי המחנה הגדולה כל איש שמן וכל איש חיל כשלשים וחמשה אלף איש מכל לשונות עמי איראפה וישלחם אל המבצר דאנציג

ואת יתר הפלֶטה צוה להתלקט לאחד אחד בפאָזען, ועל יד הָאָדער ואחרי עשותו את כל אלה, התפטר ממשמרתו גם הוא בט"ז יאנואר, ויסוב ויעבור למלכותו לנעאפאל, ופקודתו היתה לאיישען

1

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »