תמונות בעמוד
PDF

נצערו המוניהם ונסחפו אביריהם במטר הכדורים אשר הרוסים ממטירים עליהם, עד כי נפל לבב אחד הפקידים ויצו את צבאו לסגת אחור , והנה מוראט לקראתו וישאלהו בעזות נפש לאמר מה המעשה

- אשר אתה עושה ? והפקיד הורה אותו על צבורי המתים אשר נצברו

לרגליו ויאמר לאמור, הנך רואה כי טבענו בגיא צלמות עד צוואר ואין מעמד , ויען מוראט ויאמר אם כן איפוא סוב לך אל אחוריך ואני פה אעמוד בראש חילך, לדברים האלה שנה הפקיד טעמו גם הוא ויאמר

טוב הדבר ! הפכו פניכם אל האויב! פה נמות כולנו, !

והרוסים שקדו על נצחונם וישובו ויעלו אל קצה המרומים אשר נדחו מהם, ומשם שלחו את כדוריהם בכל קצות מחנה צרפת,

ואחדים מהם הרחיקו לעוף עד מקום מעמד נאפאלעאן ויתגוללו

לרגליו, עד אשר ראה כי צר לעמו ויצו להוליך את צבא התשלומים לעומת חמרומים אשר הרוסים רועשים עליהם, אולם את שומרי ראשו אשר המה מבקשים בחזקה לא נתן להתערב במלחמה הזאת, כי היה לבוחרר על פאניטאווסקיא ועל איישען אשר לא יכלו לנצח את שני קרנות הרוסים עד כה, על כן דחה אותם בקש . . יי ושרי כלי התותח מהרו עלו אל המרומים כמעט התיר נאפאלעאן את ידיהם ויכתירום בכלי נשק , ועד מהרה ירקו שמונים כליתותח כאחד אש ומות על ראשי הרוסים, עד כי לא יכלו הרוכבים לעמוד בהם ויסוגו אחור ויפתרו אחרי הרגלים, והרגלים שמו נפשם בכפם לגזול את כלי התותח המשחיתים בהם, והצרפתים התחזקו בכל עוז להבעיתם ולהומם בכלי התותח, רבות המטירו על ראשיהם פחים ונחלי בליעל, והמה חצו ער צוואר, איש את רעהו תמכו ולאחיו נתן ידו, את פצועיהם הגו מן המסלה ואת מתיהם הרחיקו הצדה, וילכו

. הלוך וקרוב, אבל פתאום עמדו לא העתיקו ממקומם, כי ראו את

מעוזם את באגראטיאן שתבוסס בדמו, על כן עמדו בתוך המהפכה

ו ההיא כאבנים דוממים, לא שמעו קול רעם ולא ראו את ברקי הכדורים המשחיתים בהם, עד אשר כלו הצרפתים לירות את האבק והכדורים

אשר בכליהם, אז ירד נייא אל המישור, ומוראט ודאוואוסט תמכו

בידיו ויעזרוהו.

אבל גם הצרפתים אבדו נצחם ותצר כחם להשלים את הנצחון,

אף כי נפתחה להם חצי המעגלה ויראו את צבא הרוסים העומדים בקו האחרון, ואת הדרך אשר המה נסוגים בו אחור, וכאשר הוסיפו לשאול מאת הקיסר את שומרי ראשו לכלות בהם את מלאכת היום הגדול ההוא, ענה אותם לאמר במי אחדש את המלחמה מחר, ? כי ראה כי לא במלחמה אחת ינצח את הגוי הגדול הזה, וגם אם יפלו הרוסים לא יוטלו, על כן צוה את איישען למרק את שארית כחו על המרומים אשר בערקלאי עומד נצב עליהם, וכמעט כרגעצלחה חפצו בידו, כי באנאמי וגדודו הערו למות נפשם ויחצו באש ובדם עד צואר עד בואם.

אל קצה הסוללה, "אבל לא כל עם המלחמה היו אבירי לב כערכם ולא

[ocr errors]

שכולים ויקיפו את הנלבבים האלה ויכלו את חמתם בם,וימותו מרביתם . ושר גדודם אתם במקום ההוא, ואיישען בראותו כזאת, מהר בנפשו אחריהם עם כל החיל אשר אתו אל הסוללה, והנה תרועת מלחמה חדשה באזניו מצד שמאלו, כי התנפל אוואראוו בראש רוכבים וקאזאקין על עקבו ויתגרו בו , וימהר איישען ויהפוך פניו אליהם ויפיצם על נקלה, ואחר שב אל הסוללה ויחזק את מלחמתו עליה , והנה מהרוהרוסים נשענו אל המקומות הבצורות אשר לא שלטה עין הצרפתים עליהם עד העת ההיא ויחדשו את המלחמה, ופרשיהם שבו פרצו בפישור וישטפו במלחמה, ומוראט מהר גם הוא לשלוח רוכבים

[ocr errors]

א לקראתם תחת יד מא נטב ר ין Montbrun ויבוא כדור מאת

נצערו המוניהם ונסחפו אביריהם במטר הכדורים אשר הרוסים ממטירים עליהם, עד כי נפל לבב אחד הפקידים ויצו את צבאו לסגת אחור , והנה מוראט לקראתו וישאלהו בעזות נפש לאמר מה המעשה - אשר אתה עושה ? והפקיד הורה אותו על צבורי המתים אשר נצברו ! לרגליו ויאמר לאמור, הנך רואה כי טבענו בגיא צלמות עד צוואר ואין , מעמד , ויען מוראט ויאמר אם כן איפוא סוב לך אל אחוריך ואני פה , אעמוד בראש חילך, לדברים האלה שנה הפקיד טעמו גם הוא ויאמר ן טוב הדבר ! הפכו פניכם אל האויב! פה נמות כולנו, !

[ocr errors]

והרוסים שקדו על נצחונם וישובו ויעלו אל קצה המרומים | אשר נדחו מהם, ומשם שלחו את כדוריהם בכל קצות מחנה צרפת, I ואחדים מהם הרחיקו לעוף עד מקום מעמד נאפאלעאן ויתגוללו . לרגליו, עד אשר ראה כי צר לעמו ויצו להוליך את צבא התשלומים לעומת חמרומים אשר הרוסים רועשים עליהם, אולם את שומרי ראשו אשר המה מבקשים בחזקה לא נתן להתערב במלחמה הזאת, כי היה לבוחרר על פאניטאווסקיא ועל איישען אשר לא יכלו לנצח את שני קרנות הרוסים עד כה, על כן דחה אותם בקש . . א. "

ושרי כלי התותח מהרו עלו אל המרומים כמעט התיר

נאפאלעאן את ידיהם ויכתירום בכלי נשק , ועד מהרה ירקו שמונים כלי תותח כאחד אש ומות על ראשי הרוסים, עד כי לא יכלו הרוכבים לעמוד בהם ויסוגו אחור ויפתרו אחרי הרגלים, והרגלים שמו נפשם בכפם לגזול את כלי התותח המשחיתים בהם, והצרפתים התחזקו בכל עוז להבעיתם ולהומם בכלי התותח, רבות המטירו על ראשיהם פחים ונחלי בליעל, והמה חצו ער צוואר, איש את רעהו תמכו ולאחיונתן ידו, את פצועיהם הגו מן המסלה ואת מתיהם הרחיקו הצדה, וילכו . הלוך וקרוב, אבל פתאום עמדו לא העתיקו ממקומם, כי ראו את מעוזם את באגראטיאן שתבוסס בדמו, על כן עמדו בתוך המהפכה

[graphic]

הרוסים ויקח את נפשו , וישב מוראט וישלח את קא ל ע נ קארט Caulaincourt למלא את מקומו , ויצוהו לבקוע בתוך רוכבי הרוסים ער הסוללה, ולגזול מידי הרוסים את כלי התותח הרוצצים את גלגלתי איישען וצבאו, ויען קא ל ע נ קארט בגודל נפשו לאמור, בעוד רגעים אחדים תראני בתוך הסוללה אם חי ואם מת, אף שמר את הברית הכרותה לשפתים, כי בקע ועבר עד הסוללה

ושמה נפל שדור ארצה וימת.

וגם במות הגבור הזה לא עברה תשועת הצרפתים במקום

הזה, כי עשהידים לאיישען לחצות במבול אש עד קצה הסוללה, והפרשים שות שתו אל המרומים ויפרשו את דגלי צרפת עליה, עד כי היתה כל שדה המלחמה כמעט בידי הצרפתים, ובכל אלה לא אבדה תוחלת הרוסים וישובו וירעשו עליהם, פעמים רבות הוכו אחור והמה שנו שלשו וירבעו מלחמותיהם כל היום, ואך לפנות ערב נואשו מאת הסוללה ההיא, ויסוגו אחור עד המרומים העומדים באחרונה, ומשם שלחו כדוריהם לבלע ולהשחית את הסוללות הראשונות ואת הצרפתים אשר עליהן, עד כי נאנסו הצרפתים לרדת מעליהן ולהסתתר במהמורות בנקיקים ובבורות, אלה כרעו ואלה שחו להנצל מחבלי המות אשר הרוסים מקלעים לראשיהם, ויתגלגלו בצער ההוא עד רד היום ולא התעצמו להשיב מכה אל חיק מכיהם, כי תם כח כל עם המלחמה, צוואר הפקידים נחר בצעקתם כל היום, וצרכי המלחמה אזל מכליהם, על כן אספו ידיהם ולא יספו להלחם עוד , ויסבלו במנוחה את הרוגז אשר הרוסים מרגיזים אותם בתרועת

מלחמה ובכדורי מות, עד אשר כסה החושך את הצרפתים ואת הארץ אשר הם עליה. .

ויהי הנצחון במחנה צרפת לאבל, כי רבו חללי צרפת ביום ההוא, אין אוהל אשר אין בו מספר, כל העם מבכים איש את אחיו

« הקודםהמשך »