תמונות בעמוד
PDF
ePub

העולה למאָסקוי א Moscau , קרנם הימיני נשען אל נחל קאַלוג אַ מן המקום אשר הוא משתפך אל המאָסקווא עד בואכה באָראָדינא, והקרן השמאלי נשען אל אחד היערים הגדולים, ושני הקרנות נמשכים לאחור רחוקים מעט מפני המלחמה, לא בלטה החוצה בלתי אם המחנה התיכונה העומדת מגאָרק א Gorka בואכה זע מעגאָווסק אַ Semenowska, ועליה שם נאפאלעאן את עינו הצמאה למלחמה , ויסדר את מערכת מלחמתו ביום ההוא ואת שרי צבאיו העמיד איש על משאו ואיש על משמרתו , ויורם את הדרכים אשר ילכו בהם ואת המעשה אשר יעשו • גם במחנה הרוסים היה היום ההוא יום מעשה רבה. וחשבונות רבים, כי חשב קוטוזאון את מחשבת מלחמתו עס בערקלאי ועס באגראטיאן שרי ידן ויעמידם על מעמדיהם, ואחרי עשותו את כל אשר תכסיסי המלחמה דורשים מירו , הלהיב את לבב אנשי המלחמה בדברים היורדים חדרי לבב, ויעוררם הוא וראשי כמריו אשר אתו להתחזק במלחמת מצוה זאת, עד כי לבשה רוח מלחמה ורוח קנאת את כל העם יהי וַיִפְעמו מרוה משנה לעשות גדולות , .

וביום ההוא לא נשמע קול תרועת מלחמה ולא נראה חוב בכל המקום ההוא, כי קדשו אותו למנוחה ולחשוב את חשבון נפשם

לפני בוא היום הגדול והנורא ויוכיח ביניהם - ואך קול כלי תותח - אחד הפריע את מנוחת היום ההוא, כי בקרוב נאפאלעאן אל אחד

הגבעות אשר במעגל מערכות הרוסים להפרו , הרעימו עליו בקול גאונם להרחיקתו להלאה ממעגלט , וישב נאפאלעאן לאהלו סר וזעף לא ידע נחת כל היום ההוא , וגם בלילה לא שכב לבו המרחף על פני דמיונות רבים ומחשבות חרוצים, ויתנודר בשיחו על משכבו , וגם שנת כל שרי צבאיו נדדה בגללו , כי לקח אתם דברים כל הלילה , ער אשר הודיעו נייא בשעה החמישית בבוקר כי הרוסים מתעתדים להוריע אותו דבר , אז החליף כח לקום כארי ממשכבו, ויאמר קומו

ונירש לנו את גאון מאסקויא, ! .. .. .......

בשעה הששית בבוקר ז' זעפטעמבר בא נאפאלעאן אל הסוללה הנלכדה ביום העבר ויקבע מקומו בה, ופאניאטאָווסקיא אשר היה מקומו בקרן הימיני נהג את מחנהו לעומת היער אשר קרן רוסיא השמאלי נשען עליו, כי כן צוה אדונו אותו ואת איישען בעל קרן צרפת השמאלי לסוב את הרוסים בשני קרנותיהם ולבוא עליהם מאחריהם, בעוד אשר ילחמו יתר הצרפתים עם הצבא התיכון פנים בפנים, ויהי כזרוח השמש על הארץ ויאמר נאפאלעאן אל שרי • צבאיו לאמר זאת השמש אשר זרחה לנו באויסטערליץ, ! דבריו בפיו ועיניו נמשכו אל הקרן הימיני, כי דמה כי שם תהי תוצאת המלחמה, והנה קול תרועת מלחמה באזניו מפאת הקרן השמאלי .

כי מן העם העומד בקרן ההוא תחת יד איישען יצאה להקה . אחת אנשי לבב וילכדו את הכפר. באָראָרינא ואת הגשר אשר. בו , ותקטן עוד. זאת בעיניהם ויעברו את הגשר להתגרות את הרוסים. העומדים אל מרומי הכפר גאָרקיא, למרות עיני פקירם אשר בָּהָה בם מנסות את המסה הזאת, ולא שמעו לו עד אשר הפילו הרוסים על פניהם ובצריהם כדורי מות כאשר יפול הטל, ולא נותרו מהם בלתי אם פלטים, וגם השארית הזאת לא היתה להם, לולא מהרה להקה אחרת מרצון נפשה לעזרת הנהלאים האלה .

אז נתן נאפאלעאן אות מלחמה, ופתאום נהפכו גבעות שלום. אלה להרים יורקי אש ולגלגלי עשן, השמים התקררו, הארץ רעשה , כל עין מלאה עשן ואבק וכל אוזן צללה מרעם כלי תותח, ורבבות אלפי מלאכי מות עפו כברקים בכל קצות המחנה, ובגיא צלמות זה הלך דאוואוסט ואנשיו בלי חָת לעומת סוללות הרוסים, לא ירו ולא הרימו את ידיהם כי אם חשו אצו ברגליהם למהר על הסוללה ללכדה , הרוסים מורים עליהם כדורי מות בדי ארבה לרוב, וימיתו את פקידם

ואת ראשי גבוריו , ער כי שממו האנשים האלה ויעמדו רגע במבול הכדורים האלה, וימלאו ידיהם בקנה רובה להשיב מכה אל חיק מביהם, והנה ראפה אחד השרים העומדים לפני הקיסר מַהֵר כחץ מקשת למלא .את מקום הפקיד המומת, וַיָפֶץ באנשי המלחמה למהר אחריו אל

הסוללה , והמה מהרו אחריו, לא הביטו אחריהם ולצדיהם על נבלת אחיהם הנופלים כעמיר לפני הקוצר עד בואם בקצה הסוללה , וראפה הציג כף רגלו עליה ראשונה, אבל עוד לא הספיק לדרוך עליה ברגל גאוה ויבא בדור ויפצעהו גם הוא, גם הפקיד השלישי אשר קם תחתיו בראש העם לא טוב היה מההולכים לפניו ויפול. בנופלים, ואף על דאוואוסט שר הצבא לא חסו הכדורים המשחיתים בעם , עד כי נפל לבב אנשי המלחמה ויאספו את רגליהם .

ויהי כראות נייא את חיל דאוואוסט כי ברע הוא , וימהר להטביע את נפשו ואת נפש עשרת אלפים אנשיו במישור המלחמה לחזק את הידים הרפות, והרוסים כראותם אותו מהרו חָצו את צבאותם , חצים החזיקו מלחמתם על דאוואוסט , וחצים המטירו פחים ואש על ראשי נייא ואנשיו, והוא לא הפיל עוז לבבו ויחצה בגיא צלמות עד

צואר, ודאוואוסט וחילו כראותם את נייא אתם בצרה החליפו כח ,וישובו בעזות נפש וירעשו ויעלו על הסוללה ויירשו אותה ויתחזקו בה

וגם נייא מלא ידיו גבורה וישתער על שתי הסוללות אשר על ירה וילכדם, זאת היתה פעולת הצרפתים אשר עבדו בה מהבוקר עד הצהרים .

ונאפאלעאן כראותו כי נפרץ הקרן השמאלי וכי נפתח המישור, ויצו את מוראט ראשית גבורתו להתנפל עם הפרשים על הרוסים הנגפים ולהתם את מגפתם, והמה קלים כנשרים ירדו בנקיקים עלו בצורים עד בואם אל המרומים מעוז הרוסים , והנה הקדימם קוטוזאור , כי השו באַגאָוואוט וטוטשקאוו שרי גדודיו לשוב וללכוד

את הסוללות, והצרפתים עייפים יגעים ונכשלים לא בטחו בידיהם , ותהיינה רגליהם מעוז חַיַיִהֶם , מהרו ההמלטו מן הסוללות בעור

[ocr errors]

וצבא הוועסטפאלים אשר שלה הקיסר לתמוך את ידי פאניאָטאווסקיא עברו את היער המבדיל בינו ובין צבאות צרפת הנותרים, זיראו מרחוק את צבאות צרפת הנסוגים אחור, ולא הכירום, כי התאבכו גלגלי עשן ויהיו בעננים פרושים עליהם, עד כי היו בעיניהם כרוסים, ויורו על פניהם כדורי אש וישחיתו מהם אנשים ארצה נוספים על הרב הרוסים המזנבים בהם מאחריהם , ויתחלחלו הצרפתים בעת ההיא מאוד .

ורוכבי הרוסים החזיקו בהשעה המשחקת להם , ויסובו את מוראט הבא לקראתם ויפשטו את ידיהם לתפשו חי, והוא בראותו כי בפשע בינו ובין השביה הרף נפשו למות ויקפוץ ויתנפל אל אחת הסוללות אשר היתה עודנה בידי הצרפתים, שמה מצא אנשים אשר עיפה נפשם להורגים, אימת מות על פניהם , נעים ממקום אל מקום מבקשים מקום להמלט מחרב הרוסים, ויצוק עליהם רוח גבורה בעמדו בראשם ידו אחת מחזקת בחרב שלופה, ובידו השנית הסיר את הכובע מלא הנוצה מראשו וינופף בו תחת דגל מלחמה אל רוכביו המבקשים אותו, עד כי היתה רוה האומללים האלה בגללו וישובו וינסו כחם במלחמה , ונייא גם הוא שב ויסדר את צבאו ההרוס ויחדש את מלחמתו על רוכבי הרוסים עד אשר הריחם להלאה ממרומי מקום המלחמה, וכמעט נפתחו שערי הישועה האלה למוראט, וישב בראש הפרשים אל הקרן השמאלי וילחם אתם מלחמה כבדה מאוד, עד כי כשל כח הרוסים במקום הזה וזורו אחור אל המחנה התיכונה, ותהי מגפת הקרן השמאלי תמה בעת ההיא ,

ובכל אלה לא היתה יד הצרפתים על העליונה, כי כל

המרומים למעלה מכפר זעמענאָווסקא היו בידי הרוסים עוד, והמקום הזה נכבד מאוד כי בהם נשענים אנשי המלחמה אשר קוטוזאָוו מושך מעת אל עת מן קרנו הימיני אל הצבא התיכון , מהם יוצא אש ואוכל את חיל נייא ואת חיל מוראט יחד, עד כי מסרו כל הצרפתים כרגלים כפרשים את נפשם על המקום ההוא ..

המשך : אבל גם מוראַט גם נייא אשר היו כסוסים הודם במלחמה לא . מצאו עוז בנפשם להחזיק מלחמתם על הרוסים עם העם העייפים אשר אתם כי ספו תמו מרבית גבוריהם במלחמה ההיא , על כן עמדו תחתם בשעה הזאת המשחקת להם וישלחו צירים קלים אל נאפאלעאן ויבקשו ממנו לחזק את ידיהם בשומרי ראשו אשר לא הניחו את רֵיחַ המלחמה ביום ההוא, ולא שמע אליהם הקיסר ברבר הזה, כי ראה את הרוסים עם חרף נפשו למות וַיָבֶן כי לא תהי מגפתם שלֵמה ביום ההוא על בן חָש על העתידות, ויפחד פחד להוציא אל הורג את שארית צרפת, ובעוד הצרפתים מתמהמהים לעלות בפרצות אשר פרצו במחנה הרוסים, שב חדש קוטוזאון את משטרו ובאגראטיאן נגש נשען בקרנו הימיני אל הסוללה אשר איישען נלחם בה, ובשמאלו אל היער אשר על יד פ אַזערוואָ Paserwa, וישלח את כל מגפותיו אל לב הצרפתים, כי החרה את רגליו, את פרשיו, ואת כלי תותחו כאחד , להרבות מכה באויביהם, ער כי רבו חללי הצרפתים למעלה ראש בשעה ההיא .,

ונייא ומוראט לא שקדו עוד להדוף את הרוסים מיתר המקומות אשר המה מתבצרים נם ; כי אם מרקו את שארית כחם לקיים בידיהם את המקום אשר קנו כבר ברמים רבים, ובכל רגע ורגע

« הקודםהמשך »