תמונות בעמוד
PDF
ePub

THE PRIMITIVE CHURCH

AND THE

PRIMACY OF ROME

THE PRIMITIVE CHURCH

AND THE

PRIMACY OF ROME

BY PROFESSOR

GIORGIO BARTOLI

HODDER AND STOUGHTON

LONDON MCMX

« הקודםהמשך »