תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small]
[graphic][ocr errors][merged small][merged small][graphic][subsumed]

Princeton Nuiversity.

Presented by
Mr Frederick B. Hubbell.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »