ספר עדות: רשימותיו של יהודי מוצל מן הגיהינום הנאצי בפולין

כריכה קדמית
עם עובד, 1943 - 363 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
12
חלק 2
29
חלק 3
43

30 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי