תמונות בעמוד
PDF
ePub
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Alfhenss mondta

Harrison

Maine. March 20th, 1877.

« הקודםהמשך »