מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

Forward
xv
The Decision
35
The Fall of Lucifer
51
Judgment
67
Creation
81
The Fourth Day
97
The Plan
111
The Fall of Man
127
Cain and Abel
193
Murder
209
Satan Denied
223
The Age of the Patriarchs
241
Job
257
Judges Kings and Prophets
277
The Fall of Judah
295
The Redeemer Cometh
307

Convicted
141
Paradise Lost
157
Baal
177
References
315
Contact Information
317
זכויות יוצרים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי