ספר תולדות יוסף: והוא תולדות הכהן המשיח ושר צבא היהודים ... יוסף בן מתתיהו מעיר הקדושה ירושלים ... (המכונה יוזיפוס פלאוויוס) ...

כריכה קדמית
בדפוס י.ר.ב.מ. מן ראם, 1859 - 100 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מונחים וביטויים נפוצים

קטעים בולטים

עמוד 56 - ... ונשאה מאד ממפלנת הפרושים , וכל יושבי ירושלים כבדוהו וירוממוהו , וכל יודעי שמו...

מידע ביבליוגרפי