תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Printed for T. PAYNE and SÓN, at the Mews GATI,

and T. CADELL, in the STRAND.

MDCCLXXXIII.

« הקודםהמשך »