דיני תאגידים למנהלים: כרך ב (מהד' 2007): חלק שלישי: הון חברה

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2009
דיני החברות במאה ה-21 בראי חוק החברות החדש והבהרת ההבדלים בין חברה ציבורית ופרטית; מהותה של החברה בע"מ כאישיות משפטית נפרדת, יעילות הגבלת האחריות של בעלי המניות וכללי הרמת מסך; התורה האורגנית, ואחריות הפירמה ונושאי המשרה; המשטר בחברה וניהולה; הבהרת מערכת היחסים בין כל קבוצות בעלי העניין בחברה (‏בעלי מניות, מנהלים, נושים‎)‏ ופירוט המנגנונים להסדרת מצבי עימות ביניהם; מקורות מימון החברה ומכשירים משפטיים להסדרת היחסים של הפירמה עם המממנים: בעלי מניות, מחד, ומלווים שונים, מאידך; חלוקת רווחים על רקע האינטרסים הנוגדים של בעלי מניות ונושים; סוגי תביעות כסעד עממי, תביעות נגזרות ובמיוחד תביעות ייצוגיות; מצבים מיוחדים בחייה של הפירמה: כינוס, שיקום ופירוק.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
2
חלק 2
7
חלק 3
15
חלק 4
19
חלק 5
27
חלק 6
35
חלק 7
51
חלק 8
71
חלק 12
154
חלק 13
165
חלק 14
206
חלק 15
215
חלק 16
231
חלק 17
275
חלק 18
277
חלק 19
286

חלק 9
127
חלק 10
132
חלק 11
135
חלק 20
300
חלק 21
310

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי