תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

PRINTED FOR W. PLANT PIERCY, HOLBORN-HILL.

BY J. MʻCREERY, FLEET-STREET.

[ocr errors][merged small]

کل بیمه ای، یک

VOL. III.

DESCRIPTIVE AND SACRED

POETRY.

VOL. 111.

b

« הקודםהמשך »