במאבק על ערכה של תורה

כריכה קדמית
מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, 1997 - 308 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
7
חלק 2
9
חלק 3
13

12 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי