תמונות בעמוד
PDF
ePub

London encyclopaedia; or, Universal dictionary of science, ... Thomas Tegg, Thomas Curtis

[graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« הקודםהמשך »