תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

* *

יב אחר שכר אדם - ואחד שכר בהטה . ואחר שכר כלים. יש בו משום ביומו תתן שכרו ויש בו משום לא תלין פעולת שביראתך ער בקר אימתי בזמן שתבעו - לא תבעו - אינו עובר עליו, המההו אצל חנוני אי אצל שולחני - אינו עובר עליו שכירי בזמנו נשבע ונוטלי עבר זמנו איני נשבע ונוטל . אם יש ערים שתבעו(נמ"כזמנו) הרי זה נשבעונוטל גר תושב. יש בו משום ביומו תתן שכרו - ואין בו משום לא תלין פעולת שכיר אתך ער כיקר :

יג המלוה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »