תמונות בעמוד
PDF

:

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

דודאי חל מגייסו רמחיסול. מצאתיה זה אומר כולה שלי. וזה אומר כולה שלי כעל כרקיס למלו ידע וסיפ ותסח מונח עד סיכbfניסו: זהישבע שאין לו בה פחות מחציה וזהישבע שאין לומר נזס מכרתי. סיסכון

[ocr errors]
[ocr errors]

כלי שכועס מאחר שזה תפוס ועומלווסתפוס ועומד : גמרלדן ס'לסיכל דליכי חקס לסיס מחד ותקופיס כו יש לסחזיק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

לא אמר כלום : יה מציאת בנו ובתו הקטנים מציאת עברו ושפחתו הכנעני מציאת אשתו הרי או שלו. מציאת בנו ובתו הגדולים - מציאת עבדו ושפחתו העברים מציאת אשתו שגרשה אף פי שלא נתן כתובתה. הרי או שלהן: ו שטרי חוב. אם יש בהן אחריות נכסים - לא יחזיר שבית דין נפרעין מהן - אין בהן אחריות נכסים יחזיר, שאין בית דין נפרעין מהן דברי ר' מאיר וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא יחזיר - מפני שבית דין נפרעין מהן:ז מצא גטי נשים ושחרורי

עברים. רייתיקיי מתנה. ושוברים. הרי זה לא.

יחזיר - שאני אומר כתובים היו י ילדיה= • . - שלא

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »