תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

- לתוספות יום טוב - אבות פיקד ר"ע מברטנורה

[ocr errors]

- סקסילז"נ סכי פירוש למתגי'סוי שפל רוח בפני כל מחרפיך וסכי פירושb סלומד על מנת לסיוע תמיד עוסק כתרסי ומין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

. "ימייז5: קובי נשיוננו בפיגוניצוגי יותר. "כל השמו על מנת לעשות סוי נועד לשפסוכו' וסי

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »