תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ובטוב העילס נרוזיהכל לפי רוב המעשה(נ5% לכל נח לפי רוכסמעtס) : טן הוא היה אומר הכל נתין טוב סוb לf נמכf כדכר

בערבון ומצנרה כרוטה על כל החיים ההגו פתוח והחנונימקיף והפנק פתוח והיד כותב ומל הריצה ללות יבא ויליה יהגבאים מחזירים תדיר בכל יום ונפרעין מן האדס מדעתו ושלא מדעתו ויש להם

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ידעתן שני מדעתן

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

f - - -

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »