תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

א. מוסיף י

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ורישתמש ברגא חלף :יר הוא היה אומ'אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי: טושמאי אומר עשה תורתך קבע אמר מעט ועשה הרב והוי מקכל את כל הארם בסבר פנים יפות: טז רבן גמליאל אומר עשה לך רב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

והסתלק מן הספק. וא תרבה לעשר אימרות :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כלי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

ב בנו של רכי יסולס סנסיb סוb רכי סכתחלת ספרק :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »