תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:4 % - - : " "

ק"ובאשת חברו. מכאן אמרו חכמיכל זמןשאדם

מרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו ובוטל

מדבריתור וסופו יורש נהיגם:ו יהושע בן פרחי'

ונתאי הארכלי קבלו מהם יהושע בן פרחי אומר

עשה לך רבוקנה לך חבריה ה: ליהיפ - י ר" " כ

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »