תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וחכ"א אינו אסו'אא כל שיש בירו מקל אוצפו או

כדור רשב"ג אומ'כל שיש בידו כל דבר בהמוצ''

שברי ע"א הריאומיתרי' מצא תכנית יראו תבני" רגל הרי או אסורים מפני שכיוצא בהן נעבר : ג המוצא כלים ועליה צורת חמה צורת לבנה צורת דרקון יוליכם לfהמל"רשב"גאומ"שעל המכוכרין סורין שעל המכוזין מיתר ר"י אומר שוחק וזורה הוח או מטיל לים אמרו לו אף הוא נעשה כל שנאמר ולא ידבק בירך מאומה מן החרם: רש6 פרוקלוס בן פוליספוס את ר"ג כעכו שחי רח במרחץ של אפרודיטי אמ'לובתו בתורתכם ולא ידבק בירך מאומה מן החרם מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרוריטי אמר לו אין משיבין במרחץ

[ocr errors]
[ocr errors]

וכשיצא א"ל אני לא באתי כגבולה

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

: אסו'לבנותו כיצריעשה כינס
(ג"מל"ג)ובינה. היה שלו ושלע"אנרון מחצ'ע
מחצ'אבניו עציו ועפרו מטמאיןכשרץשנאט"שק
תשקצנור"ע אומ כנרה שנא"תזרם כמו דוהצא
תאמר לו מה נדהמטמאה כמשאאף ע"א מטמא'
במשא : ? ג'בתים הם בית שבנוי מתהלה לע"א
הרי זו אסור סיירווכיירולע"אוחידש נוטל מה
שחידש הכניס לתוכח ע"א והיציאה הרי זה מות"
ג'אבנים הן אבן שחצבה מתחלה לבימוס הרי זו
אסורה סיירה וכיירה לשם ע"א(ס"מ וחירש נוטל
מה שחידש העמיד עליה ע"א וסילקה . הריזו
מותרת שלש אשרות הן - אילן שנטעו מתחלה
לשם ע"א הרי זח אסורה גירעו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2 כ4 מ ב

נטל

י". "***.

[ocr errors]
[ocr errors]

- וכי מפרר וזורס לרוח ומע"פ לזבל: ט נטל ממנה עצים אסורין בהגאה : והחזרין פי סר"כ חורפ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »