תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ור'זכריה בן הקצבעלתנוקו שהורהנה באשקלון. ורחקוהבני משפחתfלס67 ועריה מעידים אותה שלא נסתרה ושלא נטמאה אמרו להם חכמים אם מאמיני אתם שהורהנה האמינו שלא נסתר ושלא נטמאה ואם אין אתם מאמינים שלא נסתרה ושלא נטמאהא תאמינו שהורהנה:ג העיר רבי יהושע וריהורה בןבתירא על אלמנת עיסה שהיא כשרה לכהונה . שהעיסה כשרה לטמא ולטהר לרחק ולקרב אמר רבן שמעון בן גמליא (ג"מל"ג) קבלנו ערותכם אבל מה נעשה שגזר ר' יוחנן בן זכאי שלא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ידינין על לב הכהנים שומעים לכם

איש צרירה על איל קמצא דכן .

יהושיב

קרויס מנמנת עיסס שכמו לרחק אבל לא לקרב ;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »