תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

אומרים אינו נולה: ב הירק אבן לרשות הרבים ו הרג הרי זה גילה. רבי איעזר בן יעקב אומר אם מכשיצאת האכי מירו היציאגנת ירו הנס הלז את ראשי וקבלה הרי זה פטור זרק את האכי לחצרו . והרג אם יש רשות לנייק ליכנס לשבנילה ואסלאו

נינאנולה שנ'ואשר יבא את רעהו ביעי מה היער

שות לניזק ולמייק ליכנ'לשם יצא הציבעל הבי? שאין רשות לנייק ולמייק ליכנס לשם אבא שאי אומר מה חטכת עצים רשית יצא האב המכה את בנו. והרבהרורה את גס"ח) תלמידו ושליח ב"ר; ג האבגולה ע"י הבן. והבןגולה ע"י האב. הכל נולין ע"י ישרא וישראנולין על יריהן. חוץ ענת) (חי נצר תושב מעל ידי גר תושב וגר

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »