תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ולא שלשה אבל עושין אחת או שתים:ו סנהררין גדולה היתה של שבעים ואחד וקטנה של עשרים ושלשה . ומנין לגדולה שהיא של שבעים ואהד: שנא'אספה לי שבעים איש מזקני ישד& ומשה על נביהן הרי שבעים ואחר. רבי יהודה אומר שבעים ומנין לקטג שהוא של עשרים ושלשה שנא"ושפטו הערה והצילו הערה ערה שיפט' ועד מצלת הרי כאן עשרים. ומנין לעדה שהיא עשרה . שנא'עד מתי לערה הרעה הזאת יצאו. יהושע וכלב ומנין להביא עוד שלש ממשמע שנאמר לא תהיה אהרי דבים לרעות - שומע אני שאהיה עמהם לטובה.

אם כןלמה נאמר אחרי רבים להטות לא כהטיית לטובה : לרעה הטייתך לטיב על פי אחד הטייתך לרעת עלפי שנים. אין בית דין שקול .

- מוסיפין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

נושאין אמנתור יהודה אומר נושא המלךאמנתו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »