תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ור' יהודה אומר בחמשה. החליצה. והמיאונין . בשלש'. נטע רבעי ומעשר שני שאין דמיו ידועין בשלשה. ההקדשות בג'הערמין המטלטלין בג' מפרש שססמיכות וקנס של

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ולא את כ"ג אאע"פ ב"ר של שבעי"וא ואיוטיציאץ מלחמת הרשות אאע"פ ב"ה של שבעים וא"אין

מוסיפיןעל העיר ועל העזרות אאע"פ בית דיןשל שבעים וא'. אין עושין סנהרריות לשבטים אלא על פי בית דין שלשכעי ואחראין עושין עיר הנרחת

[ocr errors]
[ocr errors]

אלא על פי בית דין שבעים ואחר ואין : עיר ולא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »