תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

אע"פשכת לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דר דברי ר"ע וחכ"א אינו צריך לקח לו דרך'ימורה ר"עבזמן שאמר לו חוץ מאו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחרר"ע אומר אינו צריך ליקה דרך והכמים אומרי'צריך ליקח לו דרך: 3 המוכר את הבית מכר את הדל'אבל לא את המפתח מכר את המכתש הקבוע אבל לא את המטלטלין מכר את האיצטרובל אבל לא את הקלת • (נמ"וסרמ"ש) ולא את התנור(ירו יריו ולא את הכירי (נ"א מכר תנור מכר כילים בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין: ר המוכר את החצר מכר בתים בורות שיחין ומערות אכל לא את המטלטלין בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין:

בין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »