מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

עמודים נבחרים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

קטעים בולטים

עמוד 601 - Kent. Vex not his ghost : O, let him pass ! he hates him, That would upon the rack of this tough world Stretch him out longer.
עמוד 302 - Whilst summer lasts, and I live here, Fidele, I'll sweeten thy sad grave: Thou shalt not lack The flower, that's like thy face, pale primrose; nor The azur'd hare-bell, like thy veins; no, nor The leaf of eglantine, whom not to slander, Out-sweeten'd not thy breath...
עמוד 486 - LEAR. Let the great gods, That keep this dreadful pother o'er our heads, Find out their enemies now.
עמוד 476 - Stain my man's cheeks !— No, you unnatural hags, I will have such revenges on you both, That all the world shall — I will do such things — What they are yet I know not ; but they shall be The terrors of the earth. You think I'll weep ; No, I'll not weep : — • I have full cause of weeping ; but this heart Shall break into a hundred thousand flaws, Or ere I'll weep : — O, fool, I shall go mad ! {Exeunt LEAR, GLOSTER, KENT, and Fool.
עמוד 559 - Thou must be patient; we came crying hither. Thou know'st, the first time that we smell the air, We wawl, and cry: — I will preach to thee; mark me. Glo. Alack, alack the day ! Lear. When we are born, we cry, that we are come To this great stage of fools...
עמוד 558 - Look with thine ears : see how yond justice rails upon yond simple thief. Hark, in thine ear: change places; and, handy-dandy, which is the justice, which is the thief?
עמוד 572 - And, to deal plainly, I fear I am not in my perfect mind. Methinks I should know you and know this man; Yet I am doubtful; for I am mainly ignorant What place this is, and all the skill I have Remembers not these garments, nor I know not Where I did lodge last night. Do not laugh at me; For, as I am a man, I think this lady To be my child Cordelia.
עמוד 378 - Why have my sisters husbands, if they say They love you all ? Haply, when I shall wed, That lord whose hand must take my plight shall carry Half my love with him, half my care, and duty : ; Sure, I shall never marry like my sisters, To love my father all.
עמוד 35 - But when the planets, In evil mixture, to disorder wander, What plagues, and what portents ! what mutiny ! What raging of the sea! shaking of earth! Commotion in the winds ! frights, changes, horrors, Divert and crack, rend and deracinate The unity and married calm of states Quite from their fixture...
עמוד 594 - I'd use them so That heaven's vault should crack. — She's gone for ever ! — I know when one is dead, and when one lives ; She's dead as earth.

מידע ביבליוגרפי