מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

DEDICATION
11
FEAR
27
VISION SIZE
45
DISOBEDIENCE
63
זכויות יוצרים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי