שלום לך קומוניזם

כריכה קדמית
הקיבוץ המאוחד, 1983 - 232 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
2
חלק 2
7
חלק 3
9

13 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

אבי אדם אותה אותו אותם אחד אחרת אחת אירופה איש אלא אלכסנדר פן אמונה אמנם אנו אנשי אנשים אפילו אפשר באותה בארץ בדרך בה בו בחיי ביותר בכל בלתי במפלגה בני בנק״י בעולם בקרב ברור ברית־המועצות בשנות בת גדול גדולה דבר האדם האחרות האחרים הוועידה החברה החברים החיים היחיד היינו הייתי הילדים הישראלית היתה המהפכה המפלגה הקומוניסטית המפלגה הקומוניסטית הישראלית המרכזי הנוער העבודה העולם הערבים הפילוג הקומוניזם השמאל התנועה ואילו ואת זמן חבר חברי המפלגה חייהם חיים חלק יד־חנה ידידות יהודים יום יותר יכלו ישראל כאילו כאשר כבר כה כמובן לבין לגבי לה לו לי לעיתים לראשונה מדי מהם מכל מלחמת מלחמת העולם השניה מלחמת ששת הימים ממש מן מעולם מק״י מקום מרבית משה משה סנה סטאלין סנה ספק עולם עיראק על־ידי ערבי ערבים פולין פן פעם פתח־תקוה קבוצת קול העם קומוניזם קומוניסט קטנה קיבוץ קשה רוסיה שבו שהיה שהיו שום שונה שלא שנה שנות שנים תל־אביב תנועות תנועות הנוער

מידע ביבליוגרפי